Biên phòng Quảng Trị tổ chức Trung thu cho trẻ ở biên giới Việt – Lào

Biên phòng Quảng Trị tổ chức Trung thu và tặng quà cho trẻ ở Pa Nang. Ảnh: Mạnh Hùng.
Biên phòng Quảng Trị tổ chức Trung thu và tặng quà cho trẻ ở Pa Nang. Ảnh: Mạnh Hùng.
Biên phòng Quảng Trị tổ chức Trung thu và tặng quà cho trẻ ở Pa Nang. Ảnh: Mạnh Hùng.
Lên top