Biên phòng Quảng Trị nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí Thư tỉnh ủy Quảng Trị trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí Thư tỉnh ủy Quảng Trị trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí Thư tỉnh ủy Quảng Trị trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top