Biên phòng Nghệ An: Ăn Tết trên biên giới, trực chiến phòng COVID-19

Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BIÊN CƯƠNG
Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BIÊN CƯƠNG
Cán bộ Đồn biên phòng Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) tuyên truyền cho người dân phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BIÊN CƯƠNG
Lên top