Biên phòng giữ vững "trận địa" phòng chống dịch COVID-19

Lực lượng Biên phòng ở Lạng Sơn thu dung những người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Q.Trung.
Lực lượng Biên phòng ở Lạng Sơn thu dung những người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Q.Trung.
Lực lượng Biên phòng ở Lạng Sơn thu dung những người nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly để phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Q.Trung.
Lên top