"Biển người" trên phố đi bộ Hồ Gươm hưởng không khí Tết Độc lập

Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ để hưởng không khí Tết Độc lập 2.9.
Hàng nghìn người đổ về phố đi bộ để hưởng không khí Tết Độc lập 2.9.