Biển người kẹt cứng dâng hương tại Phủ Tây Hồ

Dòng người đông kín đi lễ tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Trần Vương
Dòng người đông kín đi lễ tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Trần Vương
Dòng người đông kín đi lễ tại phủ Tây Hồ. Ảnh: Trần Vương
Lên top