Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Biển người “chen chân” tại vườn thú Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh