Biển người chen chân lễ Rằm tháng Bảy tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội)