Biến lốp xe, chậu nhựa thành bồn rửa tay phòng dịch COVID-19

Đoàn viên hướng dẫn thành viên tổ giám sát phòng dịch COVID-19 xã Nam Sơn rửa tay sát khuẩn tại bồn rửa tay công cộng. Ảnh Mai Dung
Đoàn viên hướng dẫn thành viên tổ giám sát phòng dịch COVID-19 xã Nam Sơn rửa tay sát khuẩn tại bồn rửa tay công cộng. Ảnh Mai Dung
Đoàn viên hướng dẫn thành viên tổ giám sát phòng dịch COVID-19 xã Nam Sơn rửa tay sát khuẩn tại bồn rửa tay công cộng. Ảnh Mai Dung
Lên top