Biến khoai tây thành túi

Chất lượng của những chiếc bao bì tự hủy từ 100% tinh bột khoai tây có mẫu mã và chất lượng gần giống với những loại bao bì nhựa. Ảnh: NVCC
Chất lượng của những chiếc bao bì tự hủy từ 100% tinh bột khoai tây có mẫu mã và chất lượng gần giống với những loại bao bì nhựa. Ảnh: NVCC
Chất lượng của những chiếc bao bì tự hủy từ 100% tinh bột khoai tây có mẫu mã và chất lượng gần giống với những loại bao bì nhựa. Ảnh: NVCC
Lên top