Biên giới Tây Nam: Nóng nạn xuất lậu khẩu trang y tế

Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế qua Cửa khẩu quốc tếTịnh Biên bằng ôtô. Ảnh: LT
Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế qua Cửa khẩu quốc tếTịnh Biên bằng ôtô. Ảnh: LT
Lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế qua Cửa khẩu quốc tếTịnh Biên bằng ôtô. Ảnh: LT
Lên top