Biên bản vi phạm hành chính về TTATGT có cần đóng dấu treo?

Lực lượng CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Lực lượng CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Lực lượng CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Lên top