BIDV Thanh Hoá thu giữ tài sản của doanh nghiệp có đúng quy định?

Lực lượng bảo vệ do BIDV Thanh Hoá thuê xốc nách, lôi chủ doanh nghiệp ra ngoài. Ảnh: Xuân Hùng
Lực lượng bảo vệ do BIDV Thanh Hoá thuê xốc nách, lôi chủ doanh nghiệp ra ngoài. Ảnh: Xuân Hùng
Lực lượng bảo vệ do BIDV Thanh Hoá thuê xốc nách, lôi chủ doanh nghiệp ra ngoài. Ảnh: Xuân Hùng
Lên top