Bịa thông tin chủ biệt thự Tây Hồ là nhà bộ trưởng, Bộ Công Thương yêu cầu công khai xin lỗi

Hình ảnh trong bài viết cho rằng đây là nhà của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Hình ảnh trong bài viết cho rằng đây là nhà của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Hình ảnh trong bài viết cho rằng đây là nhà của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Lên top