Bịa chuyện trả lại hơn 136 triệu đồng để "câu" like trên Facebook

Nguyễn Thị Lan thừa nhận hành vi dựng chuyện của mình. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Thị Lan thừa nhận hành vi dựng chuyện của mình. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Thị Lan thừa nhận hành vi dựng chuyện của mình. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top