Bị vắt kiệt sức và quịt lương, “ô sin” ở Ả-rập Xê-út tiếp tục kêu cứu

Gần 11h30, trời rất nắng nóng, chị Nhàn vẫn phải lau dọn ngoài trời (ảnh do nhân vật cung cấp)
Gần 11h30, trời rất nắng nóng, chị Nhàn vẫn phải lau dọn ngoài trời (ảnh do nhân vật cung cấp)
Gần 11h30, trời rất nắng nóng, chị Nhàn vẫn phải lau dọn ngoài trời (ảnh do nhân vật cung cấp)
Lên top