Bị ván từ cao ốc rơi trúng đầu, một thanh niên bất tỉnh

Hiện trường vụ tám ván trên cao ốc rơi trúng người đi đường sáng nay trên đường Cộng Hòa.
Hiện trường vụ tám ván trên cao ốc rơi trúng người đi đường sáng nay trên đường Cộng Hòa.
Hiện trường vụ tám ván trên cao ốc rơi trúng người đi đường sáng nay trên đường Cộng Hòa.
Lên top