Bị từ chối giải hạn vì thiếu 50 nghìn đồng: Bộ Văn hóa phản hồi

Thu tiền phí dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).
Thu tiền phí dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).
Thu tiền phí dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội).
Lên top