Bị tố nhận 150 triệu đồng lừa chạy việc, giám đốc vội vã khắc phục

Sau phản ánh, ông Tốt không đã vội vã thỏa thuận với nạn nhân để trả lại tiền xin việc.
Sau phản ánh, ông Tốt không đã vội vã thỏa thuận với nạn nhân để trả lại tiền xin việc.
Sau phản ánh, ông Tốt không đã vội vã thỏa thuận với nạn nhân để trả lại tiền xin việc.
Lên top