Bị tỉnh “đẩy” chi phí cách ly, điều trị, doanh nghiệp than “đã hết sức rồi”

Doanh nghiệp Tấn Khởi, Bạc Liêu từ F0 đầu tiên trong công nhân đã lây lan hàng trăm người, doanh nghiệp đóng cửa, công nhân mất việc tạm thời, chủ doanh nghiệp bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp Tấn Khởi, Bạc Liêu từ F0 đầu tiên trong công nhân đã lây lan hàng trăm người, doanh nghiệp đóng cửa, công nhân mất việc tạm thời, chủ doanh nghiệp bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Doanh nghiệp Tấn Khởi, Bạc Liêu từ F0 đầu tiên trong công nhân đã lây lan hàng trăm người, doanh nghiệp đóng cửa, công nhân mất việc tạm thời, chủ doanh nghiệp bị phạt 20 triệu đồng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top