Bi thương cưới giả

Đám cưới giả tại Hòa Bình mà PV có dịp tham dự. Ảnh: Thảo Anh
Đám cưới giả tại Hòa Bình mà PV có dịp tham dự. Ảnh: Thảo Anh
Đám cưới giả tại Hòa Bình mà PV có dịp tham dự. Ảnh: Thảo Anh
Lên top