Bí thư Yên Bái yêu cầu xem xét trách nhiệm "lỗ hổng quản lý cách ly"

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (đứng) và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đinh Tuấn.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (đứng) và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đinh Tuấn.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy (đứng) và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Đinh Tuấn.
Lên top