Bí thư xã "nhường ghế" được hỗ trợ... 760 triệu đồng

Ông Phạm Đức Trung (ngoài cùng bên trái) trong lần đoàn cán bộ nông thôn mới về kiểm tra vườn mẫu của gia đình ông. Ảnh: Nghi Xuân
Ông Phạm Đức Trung (ngoài cùng bên trái) trong lần đoàn cán bộ nông thôn mới về kiểm tra vườn mẫu của gia đình ông. Ảnh: Nghi Xuân
Ông Phạm Đức Trung (ngoài cùng bên trái) trong lần đoàn cán bộ nông thôn mới về kiểm tra vườn mẫu của gia đình ông. Ảnh: Nghi Xuân
Lên top