Bí thư Trương Quang Nghĩa: Tình trạng "con anh, con tôi" khiến điều hành khó khăn

Bí thư Đà Nẵng nhắc nhở chuyện quy hoạch cán bộ vướng "con anh con tôi" tại một số quận huyện
Bí thư Đà Nẵng nhắc nhở chuyện quy hoạch cán bộ vướng "con anh con tôi" tại một số quận huyện
Bí thư Đà Nẵng nhắc nhở chuyện quy hoạch cán bộ vướng "con anh con tôi" tại một số quận huyện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM