Bí thư TPHCM: Kiềm chế các nhu cầu cá nhân để phòng dịch hiệu quả

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.  ẢNH: Trung tâm báo chí
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. ẢNH: Trung tâm báo chí
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. ẢNH: Trung tâm báo chí
Lên top