Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh: Nâng công suất xét nghiệm 30.000 mẫu/ngày

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh phòng, chống COVID-19 của Quảng Ninh - kiểm tra tại thôn Bình Sơn Đông đang thực hiện phong tỏa của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh phòng, chống COVID-19 của Quảng Ninh - kiểm tra tại thôn Bình Sơn Đông đang thực hiện phong tỏa của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ cấp tỉnh phòng, chống COVID-19 của Quảng Ninh - kiểm tra tại thôn Bình Sơn Đông đang thực hiện phong tỏa của xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Ảnh: Thu Chung
Lên top