Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch COVID-19

Nội dung thư kêu gọi. Ảnh: Lê Phi Long
Nội dung thư kêu gọi. Ảnh: Lê Phi Long
Nội dung thư kêu gọi. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top