Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top