Đà Nẵng:

Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa yêu cầu tháo hàng rào, mở lại đường ven biển Nam Ô cho dân đi