Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Tôi thông cảm với người dân Đường Lâm"