Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Xây dựng trái phép phức tạp là do có sự can dự của cán bộ có trách nhiệm