Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa âm tính với SARS-CoV-2

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi cùng chuyến bay với 2 du khách Anh
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi cùng chuyến bay với 2 du khách Anh
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đi cùng chuyến bay với 2 du khách Anh
Lên top