Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: TT
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: TT
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm, động viên y bác sĩ điều trị bệnh COVID-19. Ảnh: TT
Lên top