Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Phải trang bị áo giáp cho nhóm "hiệp sĩ đường phố"

Bí thư Nhân ân cần hỏi thăm các "hiệp sĩ".
Bí thư Nhân ân cần hỏi thăm các "hiệp sĩ".
Bí thư Nhân ân cần hỏi thăm các "hiệp sĩ".
Lên top