Bí thư Hà Nội: Tuỳ mức độ kiểm soát sẽ quyết định giãn cách tiếp hay không

Các chốt kiểm soát người đi lại có lý do chính đáng hay không được lập lên. Ảnh: Tùng Giang
Các chốt kiểm soát người đi lại có lý do chính đáng hay không được lập lên. Ảnh: Tùng Giang
Các chốt kiểm soát người đi lại có lý do chính đáng hay không được lập lên. Ảnh: Tùng Giang
Lên top