Bí Thư Hà Nội: "Trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp"

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6.9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: LĐ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6.9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: LĐ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, việc thực hiện phương án phân 3 vùng từ ngày 6.9 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: LĐ
Lên top