Bí thư Hà Nội: Thực hiện nghiêm giãn cách để thành phố không mất kiểm soát

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 16 làm “thước đo” trách nhiệm người đứng đầu.
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 16 làm “thước đo” trách nhiệm người đứng đầu.
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, phải lấy hiệu quả thực hiện Chỉ thị 16 làm “thước đo” trách nhiệm người đứng đầu.
Lên top