Bí thư Hà Nội: Chống dịch còn lâu dài, phổ biến nhanh mô hình “vùng xanh"

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phổ biến nhanh mô hình tự quản "vùng xanh".
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phổ biến nhanh mô hình tự quản "vùng xanh".
Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phổ biến nhanh mô hình tự quản "vùng xanh".
Lên top