Bí thư Đồng Nai: Phải kiểm soát toàn bộ F0 trong tuần này, cần "thay tướng" thì phải thay

Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top