Bí thư Đồng Nai: Công nhân khó khăn thì chúng ta phải giúp đỡ nhiều hơn

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top