Bí thư Đoàn xã dùng bằng giả để lấy bằng trung học chuyên nghiệp

Bằng tốt nghiệp THPT được xác định là không hợp pháp nhưng Trần Văn Khang vẫn giữ là công chức địa phương.
Bằng tốt nghiệp THPT được xác định là không hợp pháp nhưng Trần Văn Khang vẫn giữ là công chức địa phương.
Bằng tốt nghiệp THPT được xác định là không hợp pháp nhưng Trần Văn Khang vẫn giữ là công chức địa phương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top