Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top