Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại việc đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu xem lại quy trình đã để Vũ “nhôm” mua nhiều đất công. Ảnh: TT