Bí thư Đà Nẵng giải thích lý do xử kín vụ án Vũ “nhôm”

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin về vụ án Vũ "nhôm" với các thành viên CLB Thái Phiên (ảnh: Hoàng Vinh)
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin về vụ án Vũ "nhôm" với các thành viên CLB Thái Phiên (ảnh: Hoàng Vinh)
Ông Trương Quang Nghĩa - Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin về vụ án Vũ "nhôm" với các thành viên CLB Thái Phiên (ảnh: Hoàng Vinh)
Lên top