Bí thư Đà Nẵng đề nghị quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhắc quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Phượng
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhắc quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Phượng
Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhắc quận Hải Châu phải tiên phong phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Phượng
Lên top