Bị tạm giữ nhiều ngày, động vật hoang dã nằm chờ chết trong kho hải quan

Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Cá thể chồn đang được tạm giữ tại Hải quan. Ảnh: HQ.
Lên top