Bị tài xế phản ứng, hôm nay BOT T2 Cần Thơ xả trạm 3 lần

Cảnh ùn ứ cục bộ tại trạm BOT T2 vào ngày 23.5
Cảnh ùn ứ cục bộ tại trạm BOT T2 vào ngày 23.5
Cảnh ùn ứ cục bộ tại trạm BOT T2 vào ngày 23.5
Lên top