Bị tai nạn được đặc cách nhưng học sinh vẫn quyết tâm đi thi để “thử sức”

Em Trần Thanh Minh được người nhà dìu vào phòng thi. Ảnh: Nguyên Dũng
Em Trần Thanh Minh được người nhà dìu vào phòng thi. Ảnh: Nguyên Dũng
Em Trần Thanh Minh được người nhà dìu vào phòng thi. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top