Bị rắn cắn khi tuần tra chống dịch COVID-19, chiến sĩ trẻ nhập viện cấp cứu

Lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo thăm chiến sĩ bị rắn cắn khi đang đi tuần phòng dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo thăm chiến sĩ bị rắn cắn khi đang đi tuần phòng dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lãnh đạo Biên phòng Quảng Trị và UBND thị trấn Lao Bảo thăm chiến sĩ bị rắn cắn khi đang đi tuần phòng dịch COVID-19. Ảnh: CTV.
Lên top