Bị phạt vì dùng giấy ưu tiên đi đường để… nhận quà khi đang giãn cách

Các chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện rất nghiêm túc nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Các chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện rất nghiêm túc nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Các chốt kiểm dịch COVID-19 tại Quảng Bình thực hiện rất nghiêm túc nhằm kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top