Bị phản đối gay gắt, CLB nuôi chó săn quyết "không dừng"

Hình ảnh một buổi "huấn luyện" chó săn của hội.
Hình ảnh một buổi "huấn luyện" chó săn của hội.